De assortimentslijst is tevens de bestellijst. U kunt direkt het gewenste aantal flessen invullen en online bestellen

Als alternatief kunt u een bestelformulier  afdrukken om de wijnbestelling bijvoorbeeld per telefoon/fax/post te doen of te gebruiken bij een wijnproeverij samen met vrienden en kennissen.

Om van een franko-levering gebruik te kunnen maken (afname 240 flessen naar NL) hoeft u alleen maar de bestellijst aan vrienden en collega’s door te geven en daarna de gezamenlijke bestelling op te geven.

Wijn en druivensap met het bonte ecovin-teken wordt gemaakt van druiven die op ecologische wijze zijn geteeld. Staat het zwarte ecovin-teken op het etiket dan is de produktie afkomstig van een bedrijf dat in de overgangsfase naar ecologische wijnbouw is. Wijn afkomstig van nieuw verworven wijnbergen mogen wij pas na de wettelijk voorgeschreven termijn voor de overgang als ecologisch gekenmerkt worden – deze gelden volgens de EU-bio-verordening als conventionele produkten (DE-ŐKO-022)

Onze garantie:
Als wijnboer waarin u vertrouwen heeft zijn wij overtuigd van de uitstekende kwaliteit van onze produkten. Daarom garanderen wij u: voor het geval onze produkten niet aan uw verwachtingen voldoen krijgt u uw geld terug of ruilen wij de wijn om voor de ongeopende en onbeschadigde flessen die u ons levert tot 3 maanden na levering.

Algemene leveringsvoorwaarden (ALV) van wijngoed Ernst Hoffmann, Minheim 

Algemeen
Wij voeren alle online-opdrachten uitsluitend uit onder de voorwaarden die ten grondslag liggen aan onze ALV; andere voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst ook als wij u niet nadrukkelijk tegenspreken. Ons aanbod richt zich uitsluitend op volwassenen – geen verkoop van alcoholische drank aan personen onder 18 jaar. Met de bestelling verklaart u dat u minstens de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Ons aanbod is vrijblijvend. Met het verschijnen van dit aanbod verliezen alle eerdere aanbiedingen hun geldigheid. Wij behouden ons het recht voor tot tussentijdse verkoop en leveringen die vergelijkbaar zijn met uw bestelling. Indien een wijn uitverkocht is leveren wij u de wijn van de opvolgende jaargang. 

Prijzen
De euro-prijzen uit ons wijnassortiment-NL zijn geldig voor rechtstreekse levering naar NL aan particulieren en zijn inclusief glas en btw. Sekt is inclusief glas, btw en sektbelasting. Indien uzelf rechtstreeks bij ons wijngoed in Minheim afneemt zijn de prijzen van ons nieuwe wijnassortiment-Duitsland gelding.

Emballage
Om het milieu te sparen nemen wij uw lege flessen graag mee terug. 

Verpakkingseenheid - levering NL
Bij verzending per post verpakken wij 12 of 18 flesen per pakket (samenstelling naar keuze).
Komt u de wijn afhalen of bezorgen wij de wijn dan wel leveren wij per expeditour is de verpakkingseenheid per doos van 6 flessen.

Verzendingprijze - levering NL
Per post (DHL) 0,90 €/fless (12 of 18 flessen per pakket)
vanaf 90 flessen 0,50 €/fless per expeditour (6 flessen per pakket)
vanaf 120 flessen 0,30€/ fless per expediteur
vanaf 240 fless franco huiselevering 

Klachten
Deze binnen 8 dagen melden. Dit geeft u geen recht op het verminderen van de betaling. Wijnsteen (wijnkristallen) zijn produktkenmerken en zijn geen grond voor aansprakelijkheid. De wijnen steeds liggend,koel en vorstvrij bewaren.

Onze garantie
Laat u de waardevolle wijn na een lange reis een paar dagen rusten.
Als wijnboer die u vertrouwt zijn wij overtuigd van de uitstekende kwaliteit van onze produkten. Vandaar dat wij u garanderen: voor het geval onze produkten niet aan uw verwachtingen voldoen krijgt u uw geld terug of ruilen wij de wijn om voor de ongeopende en onbeschadigde flessen die u ons levert tot 3 maanden na levering.  

Betaling
Nieuwe klanten betalen vooraf contant of per bank. Levering gebeurt in dat geval na ontvangst van de betaling. Vaste klanten betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de levering. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de wettelijk toegestane rente, echter minstens 3 % boven het disconto van de Duitse Bank en behandelingskosten van € 5,-- per aanmaning berekend. 

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendomsrecht van de geleverde goederen behouden wij ons voor tot de volledige betaling;
de wijnen mogen tot dat moment niet verpand of als zekerheidsstelling vergeven worden.

Het afsluiten van de overeenkomst
Uw online-bestelling is een aanbod aan ons tot het afsluiten van een koopovereenkomst. Als u een online-bestelling bij ons opgeeft, ontvangt u automatisch een email, die de binnenkomst van uw bestelling bevestigt en de inhoud daarvan opgeeft (de bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging veronderstelt geen aanname van uw aanbod, maar informeert u slechts over de ontvangst van uw bestelling. Een koopovereenkomst komt pas dan tot stand wanneer wij de bestelling aan u versturen of de verzending aan u met een 2e email (de verzendbevestiging) aankondigen/bevestigen. Voor produkten van een en dezelfde bestelling, die niet in de verzendlbevestiging genoemd zijn, komt geen koopcontract tot stand.

Informatie over intrekking
Als eindgebruiker kunt u uw overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van reden in tekstvorm
(bijv. brief, fax) of – als de goederen binnen deze termijn aan u zijn toevertrouwd – door retourzending herroepen. De termijn begint na ontvangst van de intrekking in tekstvorm, echter niet voor de aankomst van de goederen bij de ontvanger (bij de wederkerende levering van gelijksoortige goederen niet voor aankomst van de eerste deellevering) en ook niet voor het nakomen van onze informatieplicht volgens artikel 246 par3 EGBGB. Als handhaving van de intrekkingstermijn is de tijdige verzending van de intrekking of de goederen voldoende.
De intrekking te richten aan: wijngoed Ernst Hoffmann, Moselweinstrasse 12, D-54518 Minheim, fax 06507-992091. Geopende of beschadigde flessen en speciaal voor u gemaakte goederen kunnen niet teruggenomen worden. Bij terechte levering onzerzijds zijn de kosten en het risico van de retourzending voor uw rekening. Verkeerde zendingen op grond van een aanwijsbare vergissing onzerzijds of een gebrek aan de goederen nemen wij de terugzending voor onze rekening.

Plaats van levering/ gerechtelijke standplaats

Plaats van levering is Minheim, gerechtelijke standplaats is Bernkastel-Kues.